راهنمای دریافت خسارت – بیمه آتش سوزی

اقدامات اولیه در زمان وقوع حادثه

  • انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت در زمان وقوع حادثه یا بعد از وقوع آن (حتی المقدور با هماهنگی شركت بیمه پارسیان).
  • عدم تغییر در اموال بیمه شده بدون اجازه شركت بیمه پارسیان و یا هرگونه جابجایی اموال آسیب دیده و یا سالم تا ارزیابی خسارت و تشخیص علت وقوع حادثه برای كارشناسان دچار اشكال نشود. بدیهی است هرگونه جایجایی اموال سالم جهت نجات و یا كاهش خسارت با رعایت منافع عمومی كه مورد تایید كارشناسان شركت باشد ، بلامانع خواهد بود .
  • عدم سازش با مقصرین حادثه و عدم اعلام رضایت به آنها بدون اطلاع و تایید شركت بیمه پارسیان

اقدامات لازم بعد از وقوع حادثه

  • مطلع نمودن واحد صدوربیمه نامه مربوطه و یا یكی از شعب، مجتمع های شركت بیمه پارسیان از وقوع خسارت بلافاصله پس از اطلاع از حادثه،حداكثر ظرف مدت ۵ روز به صورت حضوری، تلفنی و یا فكس و … .
  • اعلام شماره بیمه نامه، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود به واحد مربوطه جهت هماهنگی بازدید و كارشناسی از محل
  • اعلام مواضع آسیب دیده اموال منقول و غیرمنقول (اعم از ساختمان، تاسیسات، اثاثیه و موجودی) به تفكیك به واحد مربوطه و همچنین مبلغ تقریبی خسارت و ارزش اموال بلافاصله قبل از حادثه.

اقدامات لازم بعد از بازدید

  • اخذ نامه از كارشناس بازدید كننده جهت ارائه به نیروی انتظامی و سازمان آتش نشانی و یا سایر سازمانهای ذیربط اخذ گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه و ارسال به واحد رسیدگی كننده به پرونده جهت تكمیل پرونده در مراحل بعدی .
  • اخذ گزارش سازمان آتش نشانی و سایر سازمانهای ذیربط(معرفی شده توسط كارشناسان شركت بیمه پارسیان) از محل حادثه و ارسال به واحد رسیدگی كننده به پرونده جهت تكمیل پرونده در مراحل بعدی.
  • لازم به ذكر است در صورت نیاز به مدارك اضافی كارشناس رسیدگی كننده به پرونده به اطلاع شما می رساند.
  • میزان تعهدات شركت بیمه پارسیان در بیمه نامه شما درج شده است.